Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10068965"

See other formats


wo 01/11038 PCT/EPOO/07731 Figure 1. 1/11 LDL' Choi (mg/dl): 0 100 200 
CAV-1 IB 

eNOS IB 
CAV-1 IP/ eNOS IB wo 01/11038 PCT/EPOO/07731 CI 

m Figure 2A. 2/11 a 
m 
m 
m 
m 
111 A. Atorva statin (jiM) 
0 0.01 0.1 1 10 LDL- 

Chol 100 ^m^mmmmm.^ 

(mg/df) 

''^r nTiim ^ ,1111 I 
CAV-1 IB Atorvastatin (jjM) 
0 0.01 0.1 1 10 eNOS IB wo 01/11038 PCT/EPOO/07731 3/11 

Figure 2B. 
wo 01/11038 PCTAEPOO/07731 4/11 

Figure 3. LDL-Cho l: 0 100 200 
Atorva. L + + - + J 

ALUi - + ^ 

MevaL - + + + + 

I 

CAV-1 IB wo 01/11038 PCT/EPOO/07731 Rgure4A. ^^^^ Atorva. (pM) 0 0.1 

CAV-1 IP/ eNOS IB mmm mmm 

CAV-1 IP Spnt 

eNOS IP/ eNOS IB — • wo 01/11038 Figure 4B. 6/11 PCT/EPOO/07731 czzjCaveolln-depleted lysates 175- 
150- 


■BiTotaflysates 

§ 


* 


* 


125- 
<00- 
7S- 


nl 


§ 

pi 


1 


0 0.1 

Atorvastatin (jiM) wo 01/11038 Rgure 5A. 7/11 PCT/EPOO/07731 EE^LOL-Chol 100 mg/di 
[Atorvastatin] OiM) wo 01/11038 Figure 5B. 8/11 PCT/EPOO/07731 I No treatment 
LDL-Chol (mg/dl) wo 01/11038 Figure SC. 9/11 PCT/EPOO/07731 
. 0 100 20O 

LDL-Cfaol (mg/dl) wo 01/11038 PCT/EPOO/07731 10/11 

Figure 6. LDL-Chol 0 LDL-Chol 200 

I II 1 

A23187(5fjM}: -- + + -- + + 

Atorvastatin (IfjM): .+.+- + _ + 
eNOS IP/ 

HspOOlB ^ mm mv — Hsp90 IB wo 01/11038 PCT/EPOO/07731 Figure 7: 11/11